Preteklost in prihodnost v muzejski pedagogiki – Pi pogovori

znak pi 01sreda, 8. junij ob 20.00

Pogovor se navezuje na tematsko izdajo revije Šolsko polje v številki 5-6 letnika 2015 pod naslovom Tendence v muzejski pedagogiki in na izid znanstvene monografije Rajke Bračun Sova Umetnina – ljubezen na prvi pogled? Pedagoški pomen interpretacije v umetnostnem muzeju (Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2016. Digitalna knjižnica, Dissertationes 28).

Sogovorniki: prof. dr. Eva Bahovec (Filozofska fakulteta UL), dr. Rajka Bračun Sova (Samozaposlena pedagoginja v kulturi), izr. prof. dr. Metoda Kemperl (Pedagoška fakulteta UL), Brigita Strnad (Umetnostna galerija Maribor), prof. dr. Darko Štrajn (Pedagoški inštitut - moderator pogovora) in mag. Adela Železnik (Moderna galerija)

 

 

Pedagoški inštitut v sodelovanju s Trubarjevo hišo literature vabi na nadaljevanje mesečnih diskusij "PI pogovori" Muzejska pedagogika kot interdisciplinarna znanstvena veda ozna¬čuje široko teoretsko polje in velik nabor aplikativnih pristopov, ki se lo¬tevajo vsebinskih, epistemoloških, konceptualnih in metodičnih vprašanj o vlogi oziroma rabah »muzeja« v vzgojnem in izobraževalnem konteks¬tu. Ni dvoma, da je veda z razcvetom interdisciplinarnosti precej presegla ožje okvire zgolj umetnostne vzgoje. Vse bolj opazne premene v polju muzejske pedagogike vsekakor odražajo preplet družbenih dogajanj z njihovimi različnimi dinamikami in interakcijami, pri čemer mislimo na izredno produkcijo v humanistiki zadnjih desetletij, ne samo v filozofski estetiki, ampak tudi v mnogih novih formatih ved, ponavadi imenovanih »študije« (npr. kulturne študije – študije vizualne kulture, študije materialne kulture; študije spola; muzeološke študije ipd.). Nove teoretske poglede na muzejsko pedagogiko prinašajo tudi na družboslov¬ni metodologiji temelječe empirične raziskave v muzejih, ki so se v kon¬tekstu novega razmerja med obiskovalci in muzeji razmahnile v zadnjih dveh, treh desetletjih. Glede na posebno vlogo (likovne) umetnosti v teo-retskih refleksijah in v različnih pedagoških, kurikularnih in didaktičnih konstrukcijah njene navzočnosti v vzgoji in izobraževanju na vseh stopn¬jah, je jasno, da so moderna in postmoderna dogajanja postavila pod vpra¬šaj tradicionalne kanone in s tem doseg konvencionalnih rab umetnosti v izobraževalnem procesu. Ne nazadnje pa je na transformacije polja muzej¬ske pedagogike vplivalo tudi realno intenzivno dogajanje v zvezi z muzeji v urbanih in tudi ruralnih ambientih.

Trubarjeva hiša literature
Stritarjeva 7
1000 Ljubljana

Tel.: 01 308 51 30 / 031 876 333

trubarjeva@literarnahisa.si

rok.dezman@literarnahisa.si

Trubarjeva hiša literature spada v sklop zavoda Mestna knjižnica Ljubljana.

Ustanoviteljica javnega zavoda je Mestna občina Ljubljana.