Janko Kos: Umetniki in meščani. Beletrina, 2015 (Iztok Jereb)

Uporabniška ocena: / 3
SkromnoOdlično 

kos meščaniUmetniki in meščani so avtobiografska pripoved ene izmed največjih in najpomembnejših osebnosti slovenske literarne vede, Janka Kosa, ki so izšle letos (2015) pri Beletrini. Janko Kos je kot literarni zgodovinar in teoretik, kritik, publicist ter urednik močno zaznamoval slovensko književnost in s svojimi predavanji odločilno vplival na generacije literanih komparativistov vse do današnjega dne. Kljub močnemu vplivu pa v Umetnikih in meščanih izvemo zelo malo podrobnosti s tega področja in Kosovega delovanja. Veliko obljub še čaka na izpolnitev v drugem delu spominov, v Ideologih in oporečnikih, ki je napovedan v spremnem zapisu. Če slednji opisujejo obdobje Kosovega študija in poklicne poti, namreč Umetniki in meščani v večji meri pripovedujejo o poreklu avtorja in njegove življenjske poti do približno leta 1950.

 

Na tem mestu je potrebno poudariti »v večji meri«, saj je delo razdeljeno na dvanajst poglavij, ki so bolj kakor kronološko, razvrščena tematsko. Tako denimo v prvem poglavju govori o Ljubljani in bežigrajski soseski, s tem pa tudi o družini in okoliščinah pred svojim rosjtvom; v drugem poglavju še podrobneje o okoliščinah in strukturi ljubljanskega prebivalstva; v tretjem o maminem in v četrtem o očetovem družinskem ozadju; v petem o družini Zajčevih in bratrancu Danetu Zajcu, itn.

 

Kos ljubljansko prebivalstvo pred vojno razdeli na katoliško, tisto prebivalstvo, ki je redno hodilo v cerkev, in »liberalno«, tisto prebivalstvo, ki je v cerkev hodilo poredko, zelo malo ali pa sploh nikoli. Sam si priznava obe tradiciji – mamino, ki je odraščala v puritanskem katoliškem duhu, in očetovo, ki je bila svobodomiselna in ideološko neobremenjena.

 

Prav tako razdeli ljubljansko prebivalstvo glede na družbeni razred, od proletariata, malomeščanstva in tistega redkega, pravega meščanstva, za katerega Kos vselej kaže veliko zanimanje in dovzetnost. Prav tako se najde razklanega tudi v tem pogledu, saj se ne more identificirati niti s proletariatom oz. kmečkim prebivalstvom niti z meščanstvom, poleg tega pa se sam opiše kot človeka izredno zadržanega značaja. Svoje poreklo tako utemelji z umetniško-malomeščanskim (umetniško po očetovi strani, ki je bil kipar, malomeščansko bolj po materini strani). Kos velikokrat spregovori o ideološki razbremenjenosti svoje družine med drugo svetovno vojno, ki jo je preživela brez hujših posledic (znotraj ožjega družinskega kroga).

 

Prav tako Kos daje veliko poudarka na različne usode sorodstev in ostalih družin, še posebej tistih iz Bežigrada ter tistih bolj veljaških, pri teh pa kako so se spreminjale od predvojnega in do povojnega časa. Veliko je napisanega o ljudeh, ki jih je Kos videval kot mlade, tako znotraj kot izven vadnice in gimnazije, ter jih je šele kasneje spet prepoznaval, ko so dosegli svoje mesto v slovenski kulturi (vse od umetnikov, sodelavcev in politikov), kot so: Taras Kermauner, Dane Zajc, Dominik Smole, Gregor Strniša, Janez Stanovnik, Primož Kozak, itd.


Če se včasih zdi, da Kos le malo pove o sebi, in bolj govori o usodah ostalih ljudi, pa je potrebno omeniti, da se najde tudi nekaj bolj intimnih in iskrenih odlomkov, med drugim v zadnjih povedih devetega poglavja, kjer zapiše kako in zakaj je pričel pisati o literaturi, pa tudi v desetem poglavju, ki ga posveti le redkim pravim prijateljem in kolegom, od tega dobršen del nameni Primožu Kozaku.

 

Umetniki in meščani, ki so delo tega plodovitega akademika, bralcu puščajo še veliko prostora, mogoče prav zaradi pomanjkanja bolj osebnih in iskrenih odlomkov, ki se nam morda obetajo v že prej omenjenenm nadaljevanju, Ideologih in oporečnikih, ki tako obljubljajo le še več kakor prvi del spominov.

 

Iztok Jereb

 

Deli

Trubarjeva hiša literature
Stritarjeva 7
1000 Ljubljana

Tel.: 01 308 51 30 / 031 876 333

trubarjeva@literarnahisa.si

rok.dezman@literarnahisa.si

Trubarjeva hiša literature spada v sklop zavoda Mestna knjižnica Ljubljana.

Ustanoviteljica javnega zavoda je Mestna občina Ljubljana.